Κιότο Διαμέρισμα

1 Διαμέρισμα βρέθηκαν σε Κιότο, Εμφάνιση 1-1