Κο Τάο Διαμέρισμα

11 Διαμέρισμα βρέθηκαν σε Κο Τάο, Εμφάνιση 1-11